Undercurrent / Spodní proud – Aliaksandra Laurova

25. 5. - 9. 6. 2022

Vizualizace dat jako výzva umění a estetice

Velkoobjemová data spjatá s exaktním vědeckým výzkumem nebo s průmyslovou výrobou, se stala respektovaným “materiálem” umění. Jejich vizualizace prostřednictvím programovacích jazyků, algoritmů a kreativního kódování odhalují tvary, procesy a souvislosti, které jsou ve výsledku svébytným uměleckým dílem. Realizuje se ve 2D i 3D provedeních, dynamických i statických vizuálních dílech s možností interakce.

Aliaksandra Laurova

*1991 v Brestu

Absolvovala matematiku a informatiku na Státní univerzitě v Minsku a Ateliér Digitálního designu na FMK UTB ve Zlíně, přednáší na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě. Účastnila se sympozií Panta Rhei (Zlín/Uherské Hradiště), Art Colony Cered (Maďarsko). Vystavovala v Galerii Hauerova 4 na Slezské univerzitě v Opavě, spolupracovala s Nezávislou ambasádou běloruské kultury.

Tato výstava je jejím absolventským disertačním projektem.

Kurátor: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Grafická koncepce: Vasil Hatala

Zveme vás na dernisáž výstavy, která proběhne 8. června v 17 hodin. V rámci dernisáže proběhne přednáška kurátora výstavy doc. PhDr. Miroslava Zelinského, CSc. na téma velkoobjemových dat a jejich užití v umění.