Diplomky 22

29. 6. - 21. 7. 2022 Aktuální výstava

5. ročník výstavy diplomových prací studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se letos uskuteční v naší galerii a na venkovních panelech před budovou od 29. 6. – 21. 7. 2022.

Výstava Diplomky 22 představí výběr závěrečných prací studentů z 11 ateliérů Fakulty multimediálních komunikací. Absolventské práce od filmů přes průmyslový design až po webové aplikace a grafiku. To je každoroční výstava Diplomky, tentokrát (nejen) o jedinečných sněhových vločkách…Pevní jako led i křehcí a jedineční představují absolventi na této výstavě svou vůli k tomu, aby se teplota jejich světa už příliš nevýšila, aby můstky mezi zrny nezanikaly, aby sněhová pokrývka zůstala soudržně bílá. Letošní sněhové vločky se neztratí, sublimují – a po dobrých nápadech a tvůrčích řešeních je vždy a všude žízeň.

Vernisáž výstavy proběhne 29. června 2022 od 18 hodin.
Výstava se bude nacházet v galerii G18 a v exteriéru před fakultou na adrese Univerzitní 2431. Můžete ji zhlédnout do 21. července 2022 vždy od 10 do 18 hodin včetně víkendů, venkovní panely můžete vidět nonstop.
Online verzi katalogu výstavy Diplomky 22 si můžete prohlédnout na adrese diplomky.fmk.utb.cz.