O galerii

Univerzitní galerie G18 byla založena v roce 2018 a je výstavní platformou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž prostory navrhla architektka a významná zlínská rodačka Eva Jiřičná.  

Galerie G18 za dobu své činnosti představila řadu výstavních projektů orientovaných na současné trendy a tendence formující aktuální design doplněných o diskuze s odborníky, přednášky, workshopy, animace a dílny tak, aby byla galerie schopna postihnout téma i mimo možnosti formy výstavy a zprostředkovat jej různorodým cílovým skupinám. Svou činnost rozvíjí ve spolupráci s jednotlivými ateliéry FMK UTB, zejména Kabinetem teoretických studií a ateliérem Arts Management.  

Po pěti letech galerie aktuálně prochází vyhodnocením dosavadního fungovaní, na základě kterého dochází k reflexi a vypracování nové dlouhodobé strategie, vize a poslání. Ty jsou postaveny na konkrétních hodnotách, které se promítají do všech plánovaných výstav a programů. Inkluzivní galerie hrají důležitou roli v kulturním sektoru tím, že propagují hodnoty rozmanitosti, respektu a rovnosti. Tyto hodnoty jsou nejen v souladu s etickými zásadami, ale také pomáhají posilovat kulturní scénu a vytvářet prostředí, které je otevřené a vítá různé perspektivy. Hodnoty galerie G18: 

  • Diverzita a respekt: galerie oceňuje a respektuje kulturní a sociální rozmanitost, upřednostňuje vytváření prostředí, kde se všichni cítí vítaní a ocenění bez ohledu na své pozadí, identitu, věk, schopnosti nebo přesvědčení 
  • Přístupnost: galerie klade důraz na přístupnost fyzického prostoru pro všechny návštěvníky, včetně těch se zdravotním postižením, to zahrnuje například bezbariérové vchody, dostatečné osvětlení a vedení návštěvníků se speciálními potřebami 
  • Inkluzivní vzdělání: galerie usiluje o vytvoření vzdělávacího prostředí, které je přístupné pro různé věkové skupiny a úrovně znalostí, programy vzdělávání jsou navrženy tak, aby oslovily různé skupiny lidí a zlepšily kulturní povědomí 
  • Reprezentace a perspektiva: galerie usiluje o reprezentaci různých kultur, hlasů a perspektiv, což zahrnuje zahrnutí děl umění a výstav, které reflektují různé sociální a etnické skupiny, podporuje umělce s různými uměleckými přístupy 
  • Otevřený dialog: galerie podporují otevřený dialog a diskusi o různých tématech, poskytují prostor pro setkávání a výměnu názorů, což podporuje porozumění a vzájemnou toleranci 
  • Sociální odpovědnost: galerie se zapojuje do komunity a poskytuje programy a aktivity, které mohou mít pozitivní dopad na místní společnost 
  • Inovace: snažíme se hledat inovativní způsoby, jak oslovit různé skupiny návštěvníků a zajistit, aby byly výstavy a programy zajímavé a přínosné pro všechny, sbíráme zpětnou vazbu, sledujeme trendcasty a máme vlastní výzkumy na evaluaci a efektivní práci se zpětnou vazbou 
  • Otevřenost a komunikace: naše kroky a činnost jsou plně transparentní a snadno srozumitelné pro všechny, aktivně vyhledáváme zpětnou vazbu od našich návštěvníků a komunity 

 

Kdo za tím stojí?

Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D. / šéfkurátor galerie  

Vystudoval magisterský studijní program na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a doktorský studijní program (obor Multimédia a design) na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

Pracuje jako odborný asistent Kabinetu teoretických studií FMK UTB, šéfkurátor galerie G18 a kurátor sbírky designu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Odborně se věnuje především problematice architektury a designu 20. a 21. století (zaměřuje se zejména na  problematiku zlínské Školy umění, historii průmyslového designu a její významné osobnosti). Je autorem výstav Ostrov umění v moři průmyslu – Zlínská škola umění (1939–1949), Umění p(r)o práci, nebo výstavních projektů Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958, Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959–1992, vytvořených v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059), který v letech 2018–2022 realizovaly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Národní technické muzeum. 

Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D. / vedoucí galerie  

Je vedoucí ateliéru Arts Management na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci jejího výzkumu se aktuálně zaměřuje na práci s publikem v prostředí muzeí a galerií, specificky pak na inkluzi a přístupnost. Aktivně se angažuje v oblasti kulturních a kreativních průmyslů na akademické úrovni a působí jako konzultantka a poradkyně v několika mezinárodních kulturních, uměleckých a rozvojových projektech. Je aktivní členkou několika mezinárodních vzdělávacích a výzkumných sítí, jako jsou ICOM, AAM, AAMG, UNIVERSEUM, ELIA, MUSEUM ASSOCIATION, a aktivně se účastní mezinárodních projektů jako INTERcost, Visegrádské fondy, ERASMUS+ a Creative Europe. V roce 2021 byla oceněna Fulbrightovým stipendiem, aby mohla provést svůj výzkum v oblasti zapojení publika do univerzitních uměleckých muzeí v USA. Nedávno také absolvovala výzkumnou studijní návštěvu několika univerzitních muzeí v Polsku a Austrálii, což rozšířilo její mezinárodní perspektivu a obohatilo její příspěvky do oblasti uměleckého managementu a kulturního zapojení. O práci s publikem přednáší na mezinárodních konferencích i univerzitách. Je absolventkou Aspen Young Leaders Programu a mimo akademickou půdu se věnuje rozvoji kulturních projektů (např. EHMK Trenčín 2026, EHMK Broumov 2028), kde působí jako odborná konzultantka v rámci studia Shifters s.r.o. Jako dobrovolník se angažuje v neziskové organizaci Asociace DICE a projektu Den pro školy.  

MgA. Eliška Janáková / manažerka galerie  

Vystudovala na Fakultě multimediálních komunikací obor Marketingové komunikace a Arts Management. Své rozličné zkušenosti využívá k tvorbě multimediálního programu právě v galerii G18, kde od roku 2021 působí. Během prvního roku působení v galerii G18 pracovala na rozmanitém doprovodném programu – veřejné promítání, hudební vystoupení, dobročinné bazary oblečení a diskuze na různorodá témata. Také se uchází o rozvoj spolupráce s Q Prostorem, který ve Zlíně a jeho okolí poskytuje bezpečné místo k potkávání lidem z LGBTQ+ komunity.  

Bc. Aneta Zelenková / PR manažerka 

V současné době studuje obor Arts Management. V průběhu bakalářského studia se angažovala v projektech zaměřených na módu, studentský design a inkluzi, např. Zlin Design Week nebo Fashion Event Dotek. Svou bakalářskou práci, kterou prezentovala na konferenci ELIA Biennial v Helsinkách, věnovala evropským studentům fashion designu. Podílí na programu a propagaci galerie G18. 

Stážisté 

Ve spolupráci s univerzitním Job Centrem každý semestr nově nabízíme dvouměsíční stáž pro studenty UTB. V akademickém roce 2023/2024 byla vypsána stáž na pozici galerijní edukátor, který bude pracovat na tvorbě a realizaci doprovodných/edukačních programů v galerii G18 pro návštěvníky galerie, ve spolupráci s autory výstav připravovat a realizovat odborné výklady k expozicím a výstavám, vytvářet vzdělávací a doplňkové akce pro speciální skupiny návštěvníků – nevidomé a jinak handicapované návštěvníky a studenty, sledovat rámcové školní vzdělávací programy a z nich vychází při vytváření galerijních doprovodných vzdělávacích programů, tvořit programy odpovídající věku cílové skupiny se zřetelem na kulturní časové souvislosti, udržovat odbornou i estetickou úroveň doprovodných programů. 

Vize G18

Být významnou současnou galerií zaměřenou na prezentaci projektů a produktů ze světa současného, aktuálního a mladého umění a designu a na podporu mezinárodní a interdisciplinární spolupráce. Popisovat, představovat a komunikovat formy a trendy současného umění a designu a sdílet je se světem. Vytvářet kreativní prostředí a zázemí výstavním či výzkumným projektům.
Stát se lídrem v oblasti hodnocení umění a designu a interdisciplinárního vzdělávání. Tvořit budoucnost.

Chceme obohacovat kulturní život Fakulty multimediálních komunikací a města Zlína. Vytvářet neopakovatelné zážitky prostřednictvím spolupráce s tvůrčími komunitami s cílem nabídnout neopakovatelné kreativní zážitky, které zaujmou a inspirují rozmanité publikum. A v neposlední řadě také spolupracovat s místní komunitou a občanskou společností.

Poslání

Jsme multifunkční platforma pro všechny bez rozdílů. Inspirativní prostor pro vzdělávání, inspiraci a lidskost. Nebojíme se klást provokativní otázky, otevírat důležité diskuze a přinášet nové úhly pohledu. Děláme výstavy a tvoříme rozmanitý inkluzivní doprovodný program pro všechny. Jsme součástí mezinárodní komunity. Jsme integrální součást Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Klíčová slova

Komunita. Prostor. Bezpečí. Lepší svět. Rozmanitost. Zvědavost. Různé přístupy. Naděje. Vize. Bez rozdílů. Poznávání. Inspirace. Vzdělávání. Lidskost. Zápal.

 

 

Poděkování

Naše galerie G18 Zlín může fungovat díky podpoře a spolupráci s těmito partnery:

Logo FMK

logo MKČR

 

 

 

Děkujeme!

Napsali o nás

Česká televize

Czechdesign

Artalk

Zlínský deník

Zlínsko-luhačovicko

Rádio Kroměříž

Zlíneček