O galerii

Galerie G18 ve Zlíně je novou kulturní platformou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Orientuje se na současné trendy a tendence formující aktuální design a umění – především v české a evropské oblasti.

Naše výstavní koncepce, která spočívá v ročních tematických cyklech, chce představit, prodiskutovat a popsat aktuální formy a témata hýbající současným mladým designem a uměním a přiblížit je nejenom studentům, ale i všem zájemcům široké veřejnosti.

Výstavy budou doplněny o diskuze, přednášky, workshopy, animace a dílny tak, aby byla galerie G18 schopna postihnout témata i mimo možnosti formy výstavy a zprostředkovat je nejenom studentům UTB, ale také široké veřejnosti.

Výstavní prostory galerie se nachází v nové budově U18 v přízemí věže B a stejně jako celou budovu je navrhla architektka Eva Jiřičná. Výstavní plocha G18 je 215 m² připravených pro nevšední umělecké zážitky.

Kdo za tím stojí?

Eva Gartnerová

přečíst rozhovor

Romana Veselá

přečíst rozhovor

doc. Mgr. Irena Armutidisová

přečíst rozhovor

Vize G18

Být významnou současnou galerií zaměřenou na prezentaci projektů a produktů ze světa současného, aktuálního a mladého umění a designu a na podporu mezinárodní a interdisciplinární spolupráce. Popisovat, představovat a komunikovat formy a trendy současného umění a designu a sdílet je se světem. Vytvářet kreativní prostředí a zázemí výstavním či výzkumným projektům.
Stát se lídrem v oblasti hodnocení umění a designu a interdisciplinárního vzdělávání. Tvořit budoucnost.

Chceme obohacovat kulturní život Fakulty multimediálních komunikací a města Zlína. Vytvářet neopakovatelné zážitky prostřednictvím spolupráce s tvůrčími komunitami s cílem nabídnout neopakovatelné kreativní zážitky, které zaujmou a inspirují rozmanité publikum. A v neposlední řadě také spolupracovat s místní komunitou a občanskou společností.

Poslání

Galerie G18 vytváří kreativní a dynamickou platformu pro vznik, interpretaci a diskuzi výstavních a výzkumných projektů z oblasti aktuálního umění a designu vázaných na výzkumné a vzdělávací záměry Fakulty multimediálních komunikací UTB a to především jejího programu Art Management. Je platformou pro inovativní přístupy začínajících i etablovaných designerů a umělců.

 

Poděkování

Naše galerie G18 Zlín může fungovat díky podpoře a spolupráci s těmito partnery:

Logo FMK

logo MKČR

 

 

 

Děkujeme!

Napsali o nás

Česká televize

Czechdesign

Artalk

Zlínský deník

Zlínsko-luhačovicko

Rádio Kroměříž

Zlíneček