Tradice v designu – Současný oděv se všitou tradicí

3. 8. - 12. 9. 2022 Aktuální výstava

Mobilní výstava autorských kolekcí pěti textilních a oděvních designérů nazvaná Tradice v designu – Současný oděv se všitou tradicí je projekt slovenského Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

S cílem podnítit tvorbu mladých oděvních návrhářů inspirovaných tradičním řemeslem, které je součástí evropské kultury, realizovali ÚĽUV v roce 2021 první etapu projektu Tradice v designu, na které se podíleli designéři Marcel Holubec W., Martin Hrča, Mišena Juhász, Ľubica Poncik a Henrieta Tholt. Každý z nich vytvořil oblečení a oděvní doplňky se svým originálním rukopisem, který se přihlásil k tradičním materiálům nebo motivům. Jsou znatelným návratem k přírodě a udržitelnosti, které jsou také trendem v současné světové módní tvorbě. Kromě tradičních textilních technik a materiálů oslovila designéry také tradiční architektura – struktura šindelů, Habánské majoliky nebo díla významných osobností slovenské kultury.

V oblasti tvorby oděvů je spojeno několik starých řemesel, jako je krejčovství, tkaní, vyšívání, krajkářství, gubářství (tkaní a následná úprava vlněné tkaniny, výrobky ze 100 % ovčí vlny), halenkářství, kloboučnictví, kožešnictví, modrotisk, pletení na rámu, na formě, jehlicemi nebo háčkování.

Všichni vystavující autoři vycházejí ve své tvorbě z tradice. Možná je to dáno jejich studiem, když na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě prošli kurzy více vyučujících, jejichž tvorba byla v minulosti spojena ÚĽUV-em. Možná jejich výchovou a vnitřním založením, které se formovalo i v dialogu s naší minulostí, s našimi kořeny, předky. Každý autor má rozpoznatelný a originální rukopis, který určuje jeho tvorbu, ale vystavené oděvy a oděvní doplňky spojuje inovativní vazba na tradiční řemeslo, tradiční technologie i motivy. Společnou tendencí vystavujících je i návrat k poctivosti řemesla a úcta k staletí přetrvávajícím hodnotám. Z jejich tvorby je citelný návrat k přírodě, k přírodním materiálům a udržitelnosti, který je dnes význačným trendem i ve světě.

Výstavu připravil: ÚĽUV ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Jako jediná státní instituce se ÚĽUV věnuje zachování a rozvoji tradičních řemesel a lidové umělecké výroby na Slovensku. Tvář ÚĽUV-u utvářejí od svého vzniku v roce 1945 umělci – designéři inspirovaní tradičními řemesly a lidovou uměleckou výrobou, kteří ve spolupráci se zručnými řemeslníky posouvají tradiční tvary a vzory do podoby oslovování současníků.

Webová stránka: https://traditionindesign.sk/

Autoři módních fotografií jsou Mariana Tomanová a Peter Simoník.

 

Srdečně vás zveme na slavnostní dernisáž výstavy, která proběhne 12. září 2022 od 15 hodin!

Součástí dernisáže bude i odborná diskuze na téma Současné designérské posuny řemeslné tradice. Téma  v samostatných příspěvcích přiblíží Eva Ševčíková, generální ředitelka ÚĽUV, Ľubica Poncik, autorka projektu a módní návrhářka, Henrieta Tholt, módní návrhářka, Zuzana Šidlíková, teoretička umění a designu se specializací na textil a módu a Kristýna Petříčková, vedoucí ateliéru Design oděvu FMK UTB. Program bude moderovat Vít Jakubíček, šéfkurátor galerie G18.

 

Tato výstava byla spolufinancovaná Zlínským krajem.