DVACET LET FMK – FOR FUTURE

20. 9. - 24. 11. 2022

 U příležitosti oslav svého 20. výročí připravila Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně výstavu prezentující nejvýznamnější tvůrčí výstupy, experimenty i úspěchy na poli umění a kreativních průmyslů, které za poslední dvě dekády z ateliérů umělecké fakulty vzešly.

Vernisáž výstavy proběhne 20. září 2022:

  • od  17 hodin v galerii G18 
  • od 18 hodin v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně
  • od 21 hodin videomapping na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, který připravují studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Na pomyslném prostřeném stole v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně představuje Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně své THE BEST OF – práce absolventů ze třinácti ateliérů, které ukazují jak osobité cesty jednotlivců, tak i překvapivé průniky jejich tvorby. „Retrospektivní část výstavy s názvem THE BEST OF ukazuje rozmanitost tváří jednotlivých ateliérů zlínské fakulty. Ke kreativnímu podhoubí, pěstovanému na půdě naší školy, patří také charakter jednotlivých exponátů, sahajících od předmětů, které by bez větších obtíží mohly být upraveny pro sériovou výrobu až po konceptuálně cítěné experimenty přesahující rámec slov design či užité umění,” komentuje výstavu kurátor krajské galerie Vít Jakubíček. 

Druhá část výstavy je připravena v univerzitní galerii G18. Expozice FOR FUTURE s kurátorským dohledem Heleny Maňasové Hradské představuje výhled do budoucnosti, nahlížený skrze nedávné fakultní projekty a témata. „Společně s vedoucími našich ateliérů jsme vybrali práce z fakultní dílny, které se pokouší reagovat na očekávané potřeby budoucích komunit a naznačují tak vize profilování kreativních oborů. Setkáváme se tak s náměty jako je přehodnocení organizace procesu navrhování, výzkum materiálů v kontextu cirkulární ekonomiky nebo přenos lidské tvorby do virtuálního prostoru v rámci digitalizace,” vysvětluje Helena Maňasová Hradská. 

Součástí doprovodného programu samotné výstavy budou i komentované prohlídky obou částí výstavy a filmové promítání studentských snímků z ateliéru Audiovizuální tvorby, které fakulta a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně chystají na pátek 11. listopadu 2022. 

 

DVACET LET FMK – THE BEST OF  

🗓 20. 9. 2022 – 22. 1. 2023

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně  

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

   

DVACET LET FMK – FOR FUTURE 

🗓 20. 9. 2022 – 24. 11. 2022

G18 – galerie Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 

Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 

 

Komentované prohlídky obou částí výstavy s kurátory výstav proběhnou:

Začínáme v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (Vavrečkova 7040), poté se přesuneme do galerie G18 (Štefánikova 5670).

 

Tato výstava je spolufinancovaná Zlínským krajem.