grafika k výstavě neviditelné vzory

(Ne)viditelné vzory

14. 3. 2019 - 25. 4. 2019

Výstava (Ne)viditelné vzory představí ve dnech 14. 3. – 25. 4. 2019 úspěšné české umělce žijící v New Yorku – Kristýnu a Marka Mildeovi společně s výtvarnicí Petrou Gupta Valentovou. Vernisáž výstavy, jejíž kurátorkou je Silvie Stanická, proběhne 13. 3. 2019 v 18:00 v G18.

(Ne)viditelné vzory

Kristýna a Marek Milde – Petra Gupta Valentová

Současný globální svět a spotřební způsob života přinášejí spoustu základních otázek, na něž neexistují jednoduché odpovědi, je však existenciálně důležité je hledat a nahlížet nikoliv izolovaně, ale v souvislostech. Jednou z takových výzev je environmentální téma, a to jak ve vztahu k (post)industriální společnosti a roli jednotlivce v ní, tak k tzv. třetímu světu.

Výstava (Ne)viditelné vzory věnovaná tvorbě Kristýny a Marka Mildeových a Petry Gupta Valentové představuje výběr z jejich environmentálních projektů, které se snaží aktivně přispívat k obecnému diskurzu. Zatímco Mildeovi sledují fenomén zvláštního druhu moderního člověka, kterého pojmenovali Homo Interius, jedince, jenž tráví většinu svého života v bublině uvnitř bílé krychle separován od vlivu okolí, pasivně, s ryze interiérovým postojem ke světu, Gupta Valentová nedávno založila značku IM.PRINTED zaměřenou na techniku indického dřevotisku a českého modrotisku. Stojí též za projektem BBs – Bagru Bhabhis reprezentující dezény a metráže od tiskařek z Bagru. Autorce však v žádném případě nejde jen o samotné výrobky, ale především o aktivní příspěvek k aktuálnímu tématu udržitelné spolupráce s řemeslníky z třetího světa, kteří by se měli stávat skutečnými vlastníky své práce, nikoliv jen jejími dodavateli.

Kristýna a Marek Milde

Kristýna a Marek Milde, čeští umělci, žijící v newyorském Brooklynu, tvoří jako umělecké duo. Ve své tvorbě se věnují současným environmentálním tématům. Často používají prostředí domova jako platformu pro zkoumání projevů odcizení kultury a člověka od přírody, od původních vztahů a souvislostí. Aktuální otázky životního prostředí samozřejmě úzce souvisí s naší kulturou bydlení, v níž industriální a postindustriální stavby přírodě dominují. Svět uvnitř čtyř stěn dnes obecně funguje jako naše primární realita, v níž je odcizení od vnějšího kontextu neviditelné a stalo se součástí každodennosti.

V sérii projektů nazvané Domácí krajiny se Mildeovi zaměřují na principy a koncepty definující prostor obydlí v kontextu kultury a životního prostředí. Snaží se zviditelnit vžité konvence a stereotypy tvořící iluzi autonomie života v interiéru, zdánlivě nezávislém na environmentálním kontextu. Představují prostor domova jako mnohovrstevnatý organismus vztahů jeho obyvatel k širším souvislostem vnitřního a vnějšího světa. Pokládají základní, zdánlivě zřejmé otázky Co tvoří domov uvnitř domu? Jaká je barva, nebo vůně domova? a hledají pojítka kotvící lidskou identitu v osobním prostoru soukromého univerza. Zjišťují jak by umění a design mohlo environmentální deprivaci mírnit a přispět k větší integritě životního stylu.

Kristýna a Marek Mildeovi ke sdělení svého náhledu na svět užívají řadu různých prezentačních forem od instalací a workshopů po kutilské zlepšováky typu „udělej si sám“, v nichž zkoumají běžné domácí činnosti jako zařizování, čištění a dekorování, Nabyté poznatky poté transformují do situací a symbolických modelů vedoucích k většímu environmentálnímu sebeuvědomění.

Petra Gupta Valentová

Petra Gupta Valentová žije a pracuje v New Yorku, Praze a Džajpuru. Věnuje se technice tradičního ručního indického dřevotisku, který patří mezi jednu z nejstarších tiskařských textilních technik na světě, a českého modrotisku, v loňském roce zařazeného do seznamu nehmotného světového dědictví UNESCO. Ve svých projektech klade Gupta Valentová důraz na tzv. co-design. Jak uvedla v obsáhlém rozhovoru pro časopis Materialtimes: „Pokud chceme dělat věci eticky, musíme do kreativního procesu zahrnout i skupinu lidí, se kterými pracujeme. Zvlášť v případě tradičních řemeslných technik z třetího světa. S tiskařkami z Bagru dělám proto workshopy a spolu vytváříme dezény, které vycházejí z nich. Neříkám jim, co a jak mají dělat, ale naopak je motivuji k jejich vlastní tvorbě. Mým cílem je, aby nové dezény opět vycházely z této komunity, jak to dříve bylo běžné, a aby byly ohodnoceny na základě licenčních poplatků. Aktivně s nimi tisknu a reaguji na jejich podněty a ony zase na moje. Společně skicujeme.“

Petra Gupta Valentová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Hunter College v New Yorku. Dřevotisku se intenzívně věnuje posledních pět let – zprvu ve svých uměleckých instalacích, nyní i v rámci doktorského studia na pražské UMPRUM v Ateliéru textilní tvorby.

Kurátorkou výstavy je Silvie Stanická.

 

Kromě samotné výstavy, která bude otevřena až do 25. 4. 2019 se můžete těšit také na doprovodný program v podobě workshopů či komentované prohlídky. O všech aktivitách budeme informovat prostřednictvím našeho webu a sociálních sítích.

 

Těšíme se na vás na vernisáži 13. 3. 2019 v 18:00.