banner k výstavě stopy krajiny

Výstava Stopy krajiny

24. 10. - 30. 11. 2019

Krajina je současně naším prostředím i základní surovinou. Má svou úživnou hodnotu, je domovem, přírodou, sdílíme ji s jinými živočichy a rostlinami, obhospodařujeme ji a užíváme. Výstava Stopy krajiny v galerii G18 v sobě propojuje přírodní a městské prostředí. Vychází z přesvědčení, že naše krajina je veřejný prostor, protože z převážné části patří veřejnosti a veřejnost je zvyklá ji brát za svou. Pro výstavu byla vybrána díla reflektující danosti konkrétních míst, s pokorou vytvářející a dotvářející prostor, přejímající jeho rytmiku a temporalitu. Vypovídají o tom, jaká krajina skutečně je a jaké jsou její potřeby, mnohem více, než aby upozorňovala na konkrétní problémy.

Conrad Armstrong s Viktorem Valáškem představí společný malířský projekt Convict. Velkoformátová plátna, která na výstavě uvidíte, vznikala přímo ve Zlíně. Autoři se snaží zkoumat konkrétní místa prostřednictvím abstrakce, symboliky i zachycení konkrétních situací a prožitků.

Roberto Casati, Magda Stanová a Stéphanie Roisin se zaměřili na prostor Benátky z pohledu chodce. Zkoumají prostorové struktury bloků a ostrovů v současnosti a v sedmnáctém století na základě mapy Lodovica Ughi. Trojice autorů začala na díle pracovat na benátské univerzitě IUAV.

Iva Kolorenčová zpracovává téma krajiny prostřednictvím termochromních barev a skleněných obrazů a interaktivních objektů. Krajinomalby severních Čech reagují na okolní teplotu, divákovy se odhalí pouze při ideálních podmínkách, nebo při jeho interakci dotykem či dechem. Také na objektech vzniká malba pouze interakcí – dosednutím – diváka.

Marie Vránová představí dokumentaci performancí Les/Město, Dech a Koupel. Její performance jsou  založeny na vnitřní existenci, křehkosti a intimitě a přirozeně propojují vnitřní svět s okolní krajinou.

 

Výstavu Stopy krajiny můžete v galerii G18 navštívit až do konce listopadu od pondělí do čtvrtka vždy od 13 do 18 hodin.

Vernisáž výstavy: 23. 10. 2019 v 18.00

Trvání výstavy: 24. 10. – 30. 11. 2019

Kurátorka: Romana Veselá

Vystavující umělci: Conrad E. Armstrong & Viktor Valášek, Roberto Casati & Magda Stanová & Stéphanie Roisin, Iva Kolorenčová, Marie Vránová