Výstava Stopy krajiny

Krajina je současně naším prostředím i základní surovinou. Má svou úživnou hodnotu, je domovem, přírodou, sdílíme ji s jinými živočichy a rostlinami, obhospodařujeme ji a užíváme. Nová výstava Stopy krajiny v sobě propojuje přírodní a městské prostředí. Vychází z přesvědčení, že naše krajina je veřejný prostor, protože z převážné části patří veřejnosti a veřejnost je zvyklá ji brát za svou.

Přijďte do galerie G18, kde uvidíte díla, která se zabývají prožíváním a užíváním krajiny. Umělci si nekladou otázky o udržitelnosti a změně klimatu, ale přejímají danosti konkrétních míst, vytváří a dotváří prostor, jeho tvářnost, rytmiku a temporalitu a podávají výpověď o tom, jaká každá konkrétní krajina skutečně je a jaký je v ní život.

Vernisáž výstavy: 23. 10. 2019

Trvání výstavy: 24. 10. – 30. 11. 2019

Kurátorka: Romana Veselá

Vystavující umělci: Conrad E. Armstrong & Viktor Valášek, Robert Casati & Magda Stanová & Stéphanie Roisin, Iva Kolorenčová, Marie Vránová