MASTER5

Aktuální výstava

Přijměte naše pozvání na novou výstavu do galerie G18 s názvem MASTER5. Výstava představuje výsledky 5 ročníků workshopů odlévání litiny, které v letech 2015-2019 zorganizovala vedoucí katedry sochařství a prostorové tvorby Fakulty výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici, Ivana Sláviková.

Výstavu prozatím uvidíte v oknech galerie, pokud to situace dovolí, bude rozšířena o další exponáty v prostoru celé galerie G18.

Projekt otevírá možnosti alternativního uměleckého odlévání litiny na mezinárodní úrovni pod vedením odborníků,  pedagogů a studentů sochařství z evropských uměleckých škol. Máme před sebou 22 fyzicky přítomných a 65 obrazových prezentací, které vznikly také díky spolupráci s americkým technikem a konstruktérem „malých“ vysokých pecí,  Rickem Battenem, který spolu s pedagogy a studenty vždy jednou za rok zprovoznil odlévací zařízení. Z litinového odpadu byl materiál znovu roztaven a účastníci z mnoha zemí (Slovensko, Česká republika, Černá hora, Litva, Maďarsko, Polsko, Srbsko) si mohli dopřát možnosti pracovat s tekutým kovem nad svými malými plastikami. Ten zmíněný rozměr je velmi důležitý jak z hlediska operativnosti, tak také pro možnost svého tematického vymezení. Malá plastika nenutí příliš pracovat s kontextem okolí, plenérem, neomezuje v tomto smyslu, je možné se na ni soustředit v její autonomii. Navíc, a to není zanedbatelné, nese s sebou významy intimity, domáckosti, objekty mohou být snad uchopitelné, potěžkatelné, snad i uživatelsky příjemné.

Některé z nich pracují s humorem, nadsázkou, anekdotou, které ovšem nesou významy vždy přesahující svůj referenční rámec. Právě dál od humoru nasvěcují skutečnost prostě nějak jinak, tak, aby v tom ostrém průhledovém řezu vynikla témata vážnější, aktuální, ale zároveň nadčasová. Ivana Sláviková staví na stříbrný svícnový piedestal kovový odlitek, světe div se, maďarské klobásy, profánní se potkává se sakrálním v jednom místě… Juraj Sapara odkazuje svou další ze stél (jeho kruciální témata posledních let pro nejrůznější materiály) až k sepulkrální architektuře. Vladimír Kovařík z Fakulty multimediálních komunikací zlínské univerzity dále rozšiřuje vlastní možnosti práce s kruhem, tentokrát v až planetárním rozměru kombinace kovové polokoule a s dřevěným orbitem. Malgorzata Wiśniewska, absolventka sochařství na Akademii umění v Gdaňsku, se vrací k inspiraci monumentální technicistní kovovou koláží, jak je přineslo např. ostravské sympozium prostorových forem na konci 60. let. Stejně tak je možné z českého pohledu vidět preclíkovskou tradici v plastice Jána Hofstädtera (bratislavská VŠVU) s precizně zpracovaným hravým „kolotočem“. 

Nemohli jsme detailněji zmínit všechny artefakty, upozornili jsme jen na ty, které vyvolaly bezprostřední sugesci a reminiscenci, pominuli jsme třeba biomorfní (Magdalena Pavlović) nebo hluboce historické inspirace (Helena Lukášová), neméně inspirativní.

Výstava Master5 je obrazem toho, co se ve specifickém výtvarném segmentu děje nedaleko našich hranic. Je dobré vidět dál než jen za hranice vlastní všímavosti…

Text k výstavě: Miroslav Zelinský

 

Kurátor výstavy: doc. M.A. Vladimír Kovařík

Vystavující umělci:

Tomasz Bielecki (PL) Jakub Cmarko (SK) Paweł Czekański (PL)

Ranko Dragic (RS) Marek Galbavý (SK) Ján Hoffstädter (SK)

Vladimír Kovařík (CZ) Helena Lukášová (CZ) Krysztof Nitsch (PL)

Magdalena Pavlović (RS) Sabina Psotková (CZ) Ivana Radovanovic (MNE) Géza Sallai (H) Juraj Sapara (SK) Ivana Sláviková (SK)

Igor Smiljanić (RS) Michał Staszczak (PL) Jozef Suchoža (SK)

Jan Szczypka (PL) Rastislav Trizma (SK) Remigija Vaitkute (LT)

Małgorzata Wiśniewska (PL)