Dispositions

17. 7. – 18. 8. 2021

Dispositions | 17. 7. – 18. 8. 2021 | Ondřej Filípek a Stella Geppert /D/

Kurátorka: Iva Mladičová

Vernisáž: 17. 7. 2021 v 17:00

 

Výstavní spolupráce ONDŘEJE FILÍPKA a STELLY GEPPERT /D/ je příležitostí dialogicky, mezigeneračně, vystavět dva výrazné umělecké soubory, jejichž společný jmenovatel spočívá v invenční transformaci psychologie i tělesnosti lidské figury a vymezování a reflexe lidského prostoru. Oba autoři pracují s figurální tělesností, Filípek přímým sochařským způsobem a Geppert tělesnost transformuje skrze záznam pohybové akce.

Dynamika psychické expresivity je u Filípka přítomna ve zdánlivé uzavřenosti tvaru, explicitně v deformacích a vymezování prostředí pomocí objektů. Geppert také pracuje s prostředím, s reálnou dynamikou živé tělesnosti, z ní vznikají a zůstávají kresebné záznamy expresivního charakteru. Jde o dva způsoby transformace psychické dynamiky. Vzájemnost obou přístupů umožní distanci od běžného vjemu sochařské instalace právě konfrontací s absencí tělesnosti v konceptuálních kresbách a performancích.

 

ONDŘEJ FILÍPEK vytváří sugestivní společenství objektů industriální povahy a deformovaných figurálních torz, zachází s imaginativním prostorem úzkosti z patologického charakteru prostředí. Ve figurách živost organického tvaru nechává prolínat s tvarem technicistně chladným. Figury torza jsou současně statická i labilní. Výraz je lidsky zneklidňující a současně odtažitě odosobněný. Celek je živý i neživý. Figura se proměňuje v objekt, objekt nabývá antropomorfní charakter. Autor poukazuje na potřebu oživování lidského rozměru stávajícího způsobu existování, na hraniční moment situace.

ONDŘEJ FILÍPEK (nar. 1993) absolvoval v letech 2012–2018 Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, L. Rittstein, V. Míča). V roce 2018 byl zařazen na výstavu Možnosti dialogu v Salmovském paláci Národní galerie v Praze a proběhla jeho samostatná výstava v pražské galerii Stone Projects. V roce 2019 proběhly jeho samostatné výstavy Vaz v Colloredo-Mansfeldském paláci v Praze, Šest prstů (s J. Janovským) v pražské DSC Gallery a v (A)VOID Floating Gallery v Praze. Letos byl zastoupen na výstavě RE_FORM v pražské Trafo Gallery. Úspěšně působí i v oblasti hudby, jako člen punkové kapely Vole.

 

STELLA GEPPERT ve svých prostorových instalacích a konceptuálních performativních pracích prozkoumává interaktivitu lidské tělesnosti směrem k okolnímu prostředí, tedy k fyzickému a sociálnímu prostoru. V nejnovějších konceptuálních kresbách tematizovala izolaci, absenci kontaktu; zabývala se vztahem dynamiky těla a aktu čtení, přemýšlení. Dlouhodobě se zabývá možnostmi senzibility lidského těla, její práce mají sochařský a choreografický rozměr.

STELLA GEPPERT (nar. 1967) absolvovala v letech 1993–1999 Universität der Künste v Berlíně a École des Beaux Arts v Paříži. Uskutečnila řadu pracovních stáží, např. Künstlerdorf Schöppingen, 2011; Deutsches Studienzentrum Venedig, 2013; Danish Art Workshop, Copenhagen, 2018/2019; DANSCENTRUM SYD, Malmö, Sweden, 2019; FLUTGRABEN PERFORMANCE, Berlin, 2020; a řadu stipendijních pobytů, např. Scholarship Altes Spital, Solothurn, Switzerland, 2002; Ilse Augustin Foundation, Stadtmuseum Berlin, 2005; Scholarship Barkenhoff, Worpswede, 2007. Z nedávných samostatných výstav a performancí: Not so a White Cube #14 — Female Rebounds, Lage Egal, Berlin, 2019; Communication Captures (elements and scores), APerformanceAffair, Brussels, Belgium, 2019; Communication Captures, Close Encounters Vol.02, Danshallerne, DEN FRIE, Centre of Contemporary Art, Copenhagen, 2019; Linking Moments, performance ve veřejném prostoru, Tangency, Stadtverortungen, Hase29, Osnabrück, 2018; Handbook in Motion, lekce performance, Simon Forti, 1974, Körpereinsatz, Kunsthalle der Sparkasse Leipzig, Leipzig, 2018; Everybody´s Darling remember innocence, BURG2 Galerie, Halle 2016. V letech 2003 – 2008 působila jako asistentka na Technical University Berlin; v letech 2009/10 profesorka na University of Art, Braunschweig a od roku 2010 působí jako profesorka na University of Art, Burg Giebichenstein Halle.