Online výstava Spolu: OKOLO Minute

7. 5. 2021

Galerie G18 je pravidelně jedním z míst, kde se konají výstavy v rámci Zlin Design Weeku, projektu, který pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letošní Zlin Design Week se odehrává kvůli pandemické situaci online, a stejně tak i výstava Spolu se tak musela přesunout – a to na platformu Youtube. 

Kreativní skupina OKOLO připravila minutová edukativní videa, která ukazují konfrontaci reálných objektů s abstraktním prostředím. Představují také jejich formální a funkční kvality. Do tohoto projektu vkládají ambice ve vytvoření obsáhlé sbírky vyprávějící řečí pohyblivých obrázků. Všechna videa si můžete prohlédnout ZDE.

Spolupráce je základním stavebním pilířem kreativní tvorby a užitého umění. Především v oblasti designu a architektury se bez ní prakticky neobejdete a skončíte v izolaci. Design je přirozeně kolaborativním procesem, během kterého se na výsledném díle podílí celá řada odborníků rozmanitých výtvarných, technických i čistě marketingových nebo politických pozic.

Kurátor výstavy: Adam Štěch