grafika k výstavě neviditelné vzory

Výstava (Ne)viditelné vzory

6. 3. 2019

Výstava (Ne)viditelné vzory představí ve dnech 14. 3. – 25. 4. 2019 úspěšné české umělce žijící v New Yorku – Kristýnu a Marka Mildeovi společně s výtvarnicí Petrou Gupta Valentovou. Vernisáž výstavy, jejíž kurátorkou je Silvie Stanická, proběhne 13. 3. 2019 v 18:00 v G18.

(Ne)viditelné vzory

Kristýna a Marek Milde – Petra Gupta Valentová

Současný globální svět a spotřební způsob života přinášejí spoustu základních otázek, na něž neexistují jednoduché odpovědi, je však existenciálně důležité je hledat a nahlížet nikoliv izolovaně, ale v souvislostech. Jednou z takových výzev je environmentální téma, a to jak ve vztahu k (post)industriální společnosti a roli jednotlivce v ní, tak k tzv. třetímu světu.

Výstava (Ne)viditelné vzory věnovaná tvorbě Kristýny a Marka Mildeových a Petry Gupta Valentové představuje výběr z jejich environmentálních projektů, které se snaží aktivně přispívat k obecnému diskurzu. Zatímco Mildeovi sledují fenomén zvláštního druhu moderního člověka, kterého pojmenovali Homo Interius, jedince, jenž tráví většinu svého života v bublině uvnitř bílé krychle separován od vlivu okolí, pasivně, s ryze interiérovým postojem ke světu, Gupta Valentová nedávno založila značku IM.PRINTED zaměřenou na techniku indického dřevotisku a českého modrotisku. Stojí též za projektem BBs – Bagru Bhabhis reprezentující dezény a metráže od tiskařek z Bagru. Autorce však v žádném případě nejde jen o samotné výrobky, ale především o aktivní příspěvek k aktuálnímu tématu udržitelné spolupráce s řemeslníky z třetího světa, kteří by se měli stávat skutečnými vlastníky své práce, nikoliv jen jejími dodavateli.

Kristýna a Marek Milde

Kristýna a Marek Milde, čeští umělci, žijící v newyorském Brooklynu, tvoří jako umělecké duo. Ve své tvorbě se věnují současným environmentálním tématům. Často používají prostředí domova jako platformu pro zkoumání projevů odcizení kultury a člověka od přírody, od původních vztahů a souvislostí. Aktuální otázky životního prostředí samozřejmě úzce souvisí s naší kulturou bydlení, v níž industriální a postindustriální stavby přírodě dominují. Svět uvnitř čtyř stěn dnes obecně funguje jako naše primární realita, v níž je odcizení od vnějšího kontextu neviditelné a stalo se součástí každodennosti.

V sérii projektů nazvané Domácí krajiny se Mildeovi zaměřují na principy a koncepty definující prostor obydlí v kontextu kultury a životního prostředí. Snaží se zviditelnit vžité konvence a stereotypy tvořící iluzi autonomie života v interiéru, zdánlivě nezávislém na environmentálním kontextu. Představují prostor domova jako mnohovrstevnatý organismus vztahů jeho obyvatel k širším souvislostem vnitřního a vnějšího světa. Pokládají základní, zdánlivě zřejmé otázky Co tvoří domov uvnitř domu? Jaká je barva, nebo vůně domova? a hledají pojítka kotvící lidskou identitu v osobním prostoru soukromého univerza. Zjišťují jak by umění a design mohlo environmentální deprivaci mírnit a přispět k větší integritě životního stylu.

Kristýna a Marek Mildeovi ke sdělení svého náhledu na svět užívají řadu různých prezentačních forem od instalací a workshopů po kutilské zlepšováky typu „udělej si sám“, v nichž zkoumají běžné domácí činnosti jako zařizování, čištění a dekorování, Nabyté poznatky poté transformují do situací a symbolických modelů vedoucích k většímu environmentálnímu sebeuvědomění.

Petra Gupta Valentová

Petra Gupta Valentová žije a pracuje v New Yorku, Praze a Džajpuru. Věnuje se technice tradičního ručního indického dřevotisku, který patří mezi jednu z nejstarších tiskařských textilních technik na světě, a českého modrotisku, v loňském roce zařazeného do seznamu nehmotného světového dědictví UNESCO. Ve svých projektech klade Gupta Valentová důraz na tzv. co-design. Jak uvedla v obsáhlém rozhovoru pro časopis Materialtimes: „Pokud chceme dělat věci eticky, musíme do kreativního procesu zahrnout i skupinu lidí, se kterými pracujeme. Zvlášť v případě tradičních řemeslných technik z třetího světa. S tiskařkami z Bagru dělám proto workshopy a spolu vytváříme dezény, které vycházejí z nich. Neříkám jim, co a jak mají dělat, ale naopak je motivuji k jejich vlastní tvorbě. Mým cílem je, aby nové dezény opět vycházely z této komunity, jak to dříve bylo běžné, a aby byly ohodnoceny na základě licenčních poplatků. Aktivně s nimi tisknu a reaguji na jejich podněty a ony zase na moje. Společně skicujeme.“

Petra Gupta Valentová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Hunter College v New Yorku. Dřevotisku se intenzívně věnuje posledních pět let – zprvu ve svých uměleckých instalacích, nyní i v rámci doktorského studia na pražské UMPRUM v Ateliéru textilní tvorby.

Kurátorkou výstavy je Silvie Stanická.

 

Kromě samotné výstavy, která bude otevřena až do 25. 4. 2019 se můžete těšit také na doprovodný program.

 

Zúčastnit se můžete také jógy, která v galerii proběhne 16. 4. 2019 v 17:00, více informací a přihlašování na galerijním facebooku.

Komentovaná prohlídka s Petrou Gupta Valentovou se uskuteční 25. 4. 2019 v 18:30 v galerii G18 a bude doprovozena o senzorický workshop, který si připravili studenti FMK.

 

 

Těšíme se na vás na vernisáži 13. 3. 2019 v 18:00.