výstava na zlínském filmovém festivalu - banner

Sdílená imaginace

26. 5. 2019

Srdečně vás zveme k návštěvě 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, která se koná v rámci 59. ročníku Zlín Film Festivalu!

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže na téma SDÍLENÁ IMAGINACE, pořádaná odborným útvarem NIPOS, bude k vidění od 25. května do 7. června 2019 v galerii G18.

Kolekce přihlášených a vystavených prací akcentují především hloubku zkoumání tématu ve všech fázích tvůrčího procesu a v širších kontextech oborových přesahů i zvolených médií. Výstava mapuje projekty výtvarných pedagogů všech typů školních a mimoškolních zařízení z celé České republiky. Přehlídka nemá charakter soutěže, ale propaguje takové metody tvůrčí práce, které umožňují užívat jazyk současného vizuálního umění a přistupovat k tvůrčímu procesu jako k celku.

Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či obrazy. Zahrnuje vzpomínky, denní
snění, fantazii a sny, umocňuje zážitky. Je významným pramenem poznání a zdrojem vědecké
i umělecké inspirace a neodmyslitelnou součástí života člověka. Je také prvotním příjemcem našich
bezprostředních pozorování světa, jenž nás obklopuje – to, co chápeme jako otisk skutečnosti,
je totiž utvářeno z lidské imaginace. Obrazy nejsou vyjádřením skutečnosti, ale projevem
a formováním imaginativních představ, pocházejících z našich interakcí se světem. . U každého z nás
jsou tyto představy jedinečné a nezastupitelné. Obrazy tak pomáhají i v kooperaci a koordinaci našich
představ s představami ostatních a činí tak jednotlivé představy společně akceschopnými. Je proto
důležité, aby každý ovládal takové způsoby vizuální tvorby, jimiž by vlastní obrazné představy
dokázal mezi ostatními uplatnit.

NIPOS-ARTAMA jmenovala pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních výtvarných umělců. Na rozborovém semináři (který se uskuteční v době zahájení 59. zlínského filmového festivalu a jehož součástí bude vernisáž výstavy), proběhne reflexe přehlídky formou veřejné diskuze a inspirativních workshopů. Kurátorský tým vybíral ze 100 projektů dětských prací, skrze které se hodnotí a oceňuje především přístup jednotlivých pedagogů.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 v 11:00.

Otevírací doba výstavy: 25. 5. – 7. 6. 2019, denně 8:00 – 18:00.

Více informací ZDE.