Rozi Toth: Cultivating agency in the climate crisis

6. 1. 2023

Zveme vás na první workshop v rámci série Let’s Talk Arts! tohoto semestru, který proběhne 1. a 2. února 2023. Bude probíhat pod vedením maďarské výzkumnice Rozalie Toth z Radboud Univerzity v Nizozemsku, která se zaměřuje na transformaci vzdělávání s ohledem na změnu klimatu.   

Kultivace společnosti v klimatické krizi 

Život v antropocénu vyvolává zásadní otázky, jak být součástí světa. Uprostřed dramaticky eskalujících změn životního prostředí již nelze zaručit naši budoucnost. Žijeme v době nejistoty, základy, na kterých stojíme, již nejsou pevnou základnou. Naše způsoby bytí jsou destabilizovány souborem otázek o tom, jak být člověkem a jaký vztah mít k sobě a světu kolem nás. 

V těchto rychle se měnících časech vyvolaných klimatem se často může zdát, že nemůžeme nic dělat a ztrácíme se v systému. Naše společnost však spočívá v učení, jak žít s krizí a jak na ni reagovat, nebo jak by řekla Donna Haraway, najít naši schopnost reagovat na krizi. Následující workshop je průzkumem toho, jak bychom mohli najít naše působení a schopnost reagovat na klimatickou krizi pomocí různých metod vyprávění příběhů, tvorby umění s umělou inteligencí a vytváření osobních vizí s holistickým kontextovým psaním.

 

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce v následujících dnech:

  • 1. února od 14 do 17 hodin
  • 2. února od 10 do 17 hodin (nutná účast oba dva dny)

Kapacita workshopu je omezená a je nutné se registrovat na tomto odkaze nebo na QR kódu níže!

Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení.

O Rozi:  

Rozi je akční výzkumná pracovnice projektu Future of Academia na Radboud University v Nizozemsku. V rámci svého výzkumu spolunavrhuje a spoluorganizuje laboratoř „RE:PLACE – „Zůstat s problémy“ – Žít, učit se a měnit. 

Posláním Rozi je spoluvytvářet výuková prostředí, která studentům umožní poznat sami sebe a díky tomu svou roli ve světě. Rozi prostřednictvím své práce otevírá experimentální učební prostory, které umožňují hlubší spojení se sebou samým a s místy, kam člověk patří. S využitím síly představivosti a spojení si účastníci uvědomují různé budoucnosti pro sebe a pro své komunity, čímž vytvářejí hmatatelnou změnu ve světě. Rozi doufá, že přispěje k transformaci vzdělávání v dnešním světě integrací různých pedagogik: transformativní, regenerativní, místně orientované, transdisciplinární, zážitkové, vtělené, komunitní a umělecké učení. 

 

Přijďte a zjistěte, co můžete udělat pro to, aby se tento svět stal udržitelným místem!

(zdroj obrázku: Mary Iverson)