Připravujeme výstavu o grafikovi Leo Heilbrunnovi

1. 3. 2022

Výstava bude stručným shrnutím výzkumu reklamních prostředků meziválečné značky Alpa z pohledu vizuálních studií a dějin marketingu. Hlavním záměrem výstavy je poukázat na širokou a pestrou škálu zdrojů (ideologií a předobrazů), které prodejní strategie značky dokázala využít k budování identity.

Účast reklamního výtvarníka Lea Heilbrunna na budování této identity byla zásadní a do velké míry určovala vysokou úroveň marketingové komunikace firmy, pro niž se v té době stala značka Alpa doslova legendárním příkladem dobré reklamy „vyššího stylu“.