Katalog Nenávratné stopy

Double baptism | pokřtíme Nenávratné stopy

13. 1. 2020

Galerie Fakulty multimediálních komunikací vydala na konci roku 2019 publikaci, která odráží první rok nové zlínské galerie. Kniha Nenávratné stopy je reflexí tématu Tradice a udržitelnost a vznikla na základě výstav, které se v galerii G18 uskutečnily. Křest publikace se uskuteční ve středu 22. ledna od 18 hodin v galerii G18.

Publikace Nenávratné stopy se tradici a udržitelnosti věnuje v tématech stravování, řemesla, domova, krajiny a vzdělávání – a rozvíjí je z pohledu aktuálního umění, designu a jejich institucionalizace. Svými texty do ní přispěli Helena Maňasová Hradská, Miroslav Zelinský, Petra Valentová, Vít Jakubíček, Romana Veselá a Eva Gartnerová.

V dnešní době je naprosto přirozené, že si všichni všímáme změn klimatu, přírodních katastrof a jejich společenských důsledků. Snažíme se vyvodit osobní zodpovědnost a nalézat možnosti, jak každý sám za sebe může pomoci ke zlepšení situace. Role designérů a umělců je v tomto procesu více než výmluvná a její reflexe a problematika je právě předmětem zájmu této nyní vydané knihy. 

Nenávratné stopy velmi volně navazují na publikaci Design ve službách trvale udržitelného rozvoje, kterou vydala Fakulta multimediálních komunikací v roce 2017 – zabývá se možnostmi designu v nevyhnutelném obratu civilizačního směřování a sleduje tendence k udržitelnosti také v rámci dějin designu.

Současně s knihou Nenávratné stopy pokřtíme i katalog Rozum versus cit, který vznikl k výstavě o zlínském průmyslovém designu v období let 1918–1958 ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.